ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ ЯЗМА КОРПУСЫ
Татарча текстларның дөрес язылышын онлайн тикшерү

* Шулай ук сез Apertium проекты тарафыннан эшләнгән "Microsoft Office"та татар теле өчен дөрес язылышны тикшерү системасын да йөкләп, компьютерыгызга урнаштыра аласыз.